Antwoord op duurzaamheidvragen

Is duurzaam kansrijk of niet? Besparen of investeren? Gaat het de consument om verminderen van CO2-uitstoot, duurzame verpakkingen, of andere milieu-indicatoren? Dit zijn slechts enkele duurzaamheiddilemma’s waar vrijwel elke producent, retailer, beleidsmaker of maatschappelijke organisatie mee te maken krijgt.

grafiek

Het DuurzaamheidKompas brengt de publieke opinie in kaart. Door de frequente uitvoering zijn we in staat actuele en relevante duurzaamheidonderwerpen te onderzoeken. Het DuurzaamheidKompas geeft u inzicht en nieuwe inspiratie om effectieve en vooral duurzame keuzes te maken.

De website van het DuurzaamheidKompas geeft een overzicht van de afgelopen jaren. Uit de resultaten van de onderzoeken komt onder andere naar voren dat de vraag naar duurzame producten crisisbestendig is gebleken.

Onderzoeksresultaten

Trends

Vanaf 2009 meet het DuurzaamheidKompas de publieke opinie inzake duurzaamheid. We kunnen hiervan de ontwikkeling helder in beeld brengen.

Publieke opinie

Het DuurzaamheidKompas onderzoekt tweemaal per jaar de houding van de Nederlandse consument ten opzichte van duurzame producten, consumptiekeuzes en relevante duurzaamheidthema’s.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een wisselende groep van circa 600 Nederlandse consumenten. SAMR zorgt door haar consumentenpanel voor de waarborging van de representativiteit van het onderzoek.

Over ons

Het DuurzaamheidKompas is een initiatief van Schuttelaar & Partners en SmartAgentMarketResponse (SAMR). Schuttelaar & Partners staat garant voor de inhoud, SAMR voor de uitvoering. Tweemaal per jaar bieden wij u inzicht en nieuwe inspiratie om effectieve en vooral duurzame beleidskeuzes te maken.

Schuttelaar & Partners is een groot en snel groeiend communicatieadviesbureau dat draagvlak creëert voor innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Samen met onze klanten faciliteren wij maatschappelijke dialoog over ontwikkelingen in de landbouw, de biotechnologie, de gezondheidszorg en consumentengedrag. Als adviesbureau geloven wij dat de tijd rijp is om te investeren in innovaties die leiden tot meer gezondheid en duurzaamheid. Door middel van strategisch advies, onderzoek en communicatie helpen wij onze klanten een aanpak te kiezen die oog heeft voor science, society & sense.

SmartAgentMarketResponse is al bijna dertig jaar een van de grootste en meest toonaangevende spelers op het terrein van klantbeleving en klantloyaliteit. Zij streeft naar een zo groot mogelijke effectiviteit voor haar klanten. Gedreven, onafhankelijk en met een professionele passie vanuit haar onderzoeksroots ondersteunt SAMR bedrijven bij klantgedreven vernieuwing. Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en met inspirerende technieken biedt zij inzicht in de harde en zachte factoren die bepalend zijn in klantcontact.

Suzanne van der Pijll
Managing Partner
Schuttelaar & Partners

+31 (0)70-318 44 44
svanderpijll@schuttelaar.nl
schuttelaar.nl

Willem Brethouwer
Directeur
SmartAgentMarketResponse

+31(0) 33 330 33 33
willem.brethouwer@samr.nl
samr.nl

Copyright 2013 Schuttelaar & Partners